FRANCHISING VE KURUMSALLAŞMA 

Girişimcilerin ticari stratejileri incelendiğinde genellikle iki yöntemden birisini benimsedikleri görünmektedir.

 

Birincisi, ticareti yapılacak olan ürün veya hizmetin, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin tamamını Girişimcinin kendisinin üstlendiği, bir yanıyla “Kendin Pişir, Kendin Ye” stratejisi olarak da tanımlanabilecek olan yöntemdir.

Diğeriyse, ürün veya hizmetinin kalitesi noktasında kendisini kanıtlamış markaların franchise veya bayisi olmak suretiyle, üretim, pazarlama ve satış konularında hazır çözümler satın alan, nispeten yönetimi daha kolay olan modellerdir.   

Öte yandan son zamanlarda özellikle idealist Girişimcilerin “Kendin Pişir, Kendin Ye” stratejisini izleyerek, sadece kendi sattıklarından gelir elde etmek yerine, franchise ağı oluşturmayı hedefleyerek farklı ve hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi amaçladıkları da görünmektedir.

 

Nitekim çevremizdeki zincir dükkanların franchise bedelleri için talep edilen ve ödenen tutarlar dikkate alındığında, özellikle üretim ve/veya sunumunu kendisi yapabilme yeteneğine sahip Girişimcilerin, en başından büyük düşünmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

YÖNETİM OFİSİM olarak, iyi yapılandırılmış bir FRANCHISING altyapısının olmazsa olmaz koşulu olarak KURUMSALLAŞMA kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması olduğuna inanıyoruz.

 

Bu kapsamda İşletmeler için KURUMSALLAŞMA ve FRANCHISING altyapısı oluşturulmasına yönelik vermekte olduğumuz hizmetler kapsamındaki başlıca iş ve işlemler aşağıda yeralmaktadır.

KURUMSALLAŞMA Kapsamındaki İş ve İşlemler

 • İşletmenin Amacı, Misyonu ve Vizyonunun Belirlenmesi

 • Ürün veya Hizmet Standartlarının Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

 • Ürün veya Hizmet Üretim Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Üretim için Gereken Alanın Nitelik ve Nicelik Bilgileri

  • Üretim için Kullanılacak Makine-Ekipmanın Nitelik ve Nicelik Bilgileri

  • Üretim için Kullanılacak Malzemelerin Nitelik ve Nicelik Bilgileri

  • Üretim Süreçlerinin Detaylı Olarak Tespiti ve Denetimi

  • Vb.

 • Pazarlama ve Satış Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • SWOT ve PEST Analizlerinin Yapılması,

  • İşletmenin Pazarlama Planının Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Pazarlama ve Satış Kanallarının Nitelik ve Nicelik Bilgileri

  • Reklam Faaliyetlerine Yönelik Faaliyetlerin Nitelik ve Nicelik Bilgileri

  • Vb.

 • Finansal Yönetim Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Satış Fiyatı ve Tahsilat Yöntemlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Satınalma ve Kiralama Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Fon Yönetim Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Finansal Planlama Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Vb.

 • İnsan Kaynakları Yönetim Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Organizasyon Şemasının Tanımlanması

  • İş Tanımlarının Tespiti,

  • Personel Görev ve Sorumluluklarının Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • İşe Alım, Terfi, Atama ve İşten Çıkarma Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Performans Değerlendirme Kriter ve Yöntemlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Ücret, Prim, Ödül ve Ceza Kriterleri ve Yöntemlerinin Tespiti, Uygulaması ve Denetimi

  • Mesai, İzin, Tatil, Hastalık vb. Süreçlerin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi

  • Vb.

 • İşletmedeki Tüm Araç, Gereçlerin Kullanım, Bakım ve Onarım Kriterlerinin Tespiti, Uygulanması ve Denetimi.

FRANCHISING Kapsamındaki İş ve İşlemler

 • KURUMSALLAŞMA Kapsamındaki Tüm İş ve İşlemler

 • KURUMSAL Kimlik Faaliyetleri

  • İşletmenin Marka ve Logo Tescillerinin Yapılması

  • Kağıt, Zarf, Kartvizit vb Kurumsal Malzemelerin Nitelik ve Nicelik Bilgileri

  • İşletmenin Amaç, Misyon ve Vizyonuna Uygun Tanıtım Faaliyetleri 

  • Vb.

 • FRANCHISING Yönteminin Belirlenmesi

  • Ürün ve Marka Franchising İşlemleri

  • İşletme Sistemi Franchising İşlemleri

  • Vb.

 • FRANCHISING Bedeli Tespit İşlemleri

 • FRANCHISING Sözleşmesi Teknik Koşulları

  • FRANCHISEE (Franchise Alan) Tarafından Sağlanması Gereken Asgari Üretim ve Satış Yeri, Ekipman vb. Araç-Gereçlerin Nitelik ve Nicelikleri

  • Vb.

 • FRANCHISING Sözleşmesi İdari Koşulları

  • FRANCHISEE (Franchise Alan) İşletme Yapısı, Personel Yapısı, Sermaye Yeterliliği vb. Konuların Nitelik ve Nicelikleri. 
  • Vb.

 • FRANCHISING Satış ve Dağıtım Kanalları

 • FRANCHISING Kapsamındaki Kontrol, Denetim ve Cezai İşlem Süreçlerine Yönelik Hususlar.

 • FRANCHISING Sözleşmesi Finansal Koşulları

  • Ön Ödeme Bedellerinin Tespitine İlişkin Hususlar

  • Tefriş ve Dekorasyon Bedellerinin Tespitine İlişkin Hususlar

  • Royalty Bedellerinin Tespitine İlişkin Hususlar

  • Hammadde, Yarı Mamul veya Mamul Madde Bedellerinin Tespitine İlişkin Hususlar

  • Reklam ve Pazarlama Katkı Paylarının Tespitine İlişkin Hususlar

  • Sözleşme Kapsamında Ödenecek Tutarların Ödeme Zamanları ve Vadelerinin Belirlenmesi,

  • FRANCHISEE’nin Ciro Tespitine Yönelik Hususlar

  • FRANCHISEE tarafıdan Üçüncü Kişilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Hususlar

  • FRANCHISEE’nin Finansal Yapısının İncelenmesine Yönelik Hususlar

  • Vb.