Hakkımızda

Yönetim Ofisim 
İşletme Danışmanlık ve Yazılım Hiz. 

Son çalışmakta olduğum işyerinden 2017 yılının başlarında 46 yaşımda ayrılmıştım ve önümde birkaç seçenek vardı. Ya bir müddet dinlendikten sonra yeni bir işe girecektim ya emeklilik sürem dolana kadar eşin dostun yanında takılacaktım ya da uzun zamandır düşündüğüm ticaret hayatına atılacaktım. Bu karar benim için olduğu kadar ailem için de önemli sonuçlar doğurabilecekti. Bu sebeple doğru bir karar verebilmek için bir süreliğine mevcut ortamdan kurtulup Amerika’ya giderek biraz kafa dinlemeye karar verdim ve öyle de yaptım. 

Sonra düşünmeye başladım;

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydum ve aynı zamanda da Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Portföy Yönetim okulunu da bitirmiştim. 

 

Özellikle para ve sermaye piyasaları, finansal yönetim, muhasebe, portföy yönetimi, iş idaresi, insan kaynakları yönetimi ve bilgisayar programcılığı konularında çeşitli kurum ve kuruluşlardan eğitimler almıştım. 

 

BİST (İMKB) Hisse Senetleri (Pay) Piyasası Müşteri Temsilcisi (Broker) ve Türkiye Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisanslarına sahiptim. 

 

8 önemli yılı Türk Silahlı kuvvetlerinde olmak üzere 25 yılı aşkın profesyonel mesleki kariyere sahiptim ve bu kariyerimin tamamı çalıştığım kurum ve kuruluşların, İdari ve Mali İşler departmanlarında gerçekleşmişti.

​Kariyerimin bir döneminde özel eğitim kurumları bünyesinde, Üniversite öğrencilerine yönelik Finansal Yönetim ile Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar derslerini vermiştim ve bu benim çok hoşuma gitmişti.

 

Aslında vermem gereken karar basitti; ya bir işe girerek bütün bilgi ve tecrübemin belki de küçük bir kısmını sadece bir işletmenin kullanımına sunacaktım ya da bu bilgi ve birikimden mümkün olabildiğince çok kişinin faydalanması için uğraşacaktım. Bu seçeneklerden birincisinin daha garantili sonuçları ve geri dönüşleri olacaktı, diğeriyse çok daha meşakkatli bir süreç olacaktı. Ailemle de değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra kararımızı vermiştik.

Sonuç mu? İşte karşınızdayım. Akademik ve mesleki bilgi birikimim, her birisi konusunun uzmanı olan ekip arkadaşlarım ve çok özel iş ortaklarımızla birlikte, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

  • Yönetim Danışmanlığı,

  • Ön Muhasebe,

  • Finansal Yönetim,

  • Pazarlama ve Satış,  

  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve

  • Özgün Yazılım Hizmetleri,

Kapsamındaki faaliyetlerinin ASGARİ MALİYETLERLE planlanması, icrası ve raporlanması amacıyla Yönetim Ofisim İşletme Danışmanlık ve Yazılım Hizmetleri firması kurulmuştur.

 

Bu amaçla 2017 yılından bu yana, bizimle yürümek isteyen müşterilerimize, daima ödediklerinden daha fazlasını kazandırmanın yollarını göstererek hizmet vermeye devam ediyoruz.

 
 
Amacımız

Özellikle mal veya hizmet üretimine odaklandığı için bünyesinde Pazarlama ve Satış, Ön Muhasebe, Finansal Yönetim, İK Yönetimi veya İdari İşler ve Satınalmadepartmanlarından birisi veya birkaçı olmayan, yada bu konularda uzman desteğine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli kuruluşlardaki yöneticilerin, işletme ve yatırım kararlarını doğru, gerçekçi ve objektif olarak verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla;

  • Her birisi konusunun uzmanı olan yetkin ve deneyimli bir ekibin desteğinden faydalanabilmelerini,

  • Bu konularda, doğru, tarafsız ve işletmenin gerçek durumunu yansıtan bilgi ve belgeleri elde edebilmelerini,

  • İşletmelerinin bugününe ve geleceğine etki edebilecek, hukuksal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını,

ekonomik bir şekilde sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bütün motivasyonunu daha ekonomik ürün ve/veya hizmet üretmeye yöneltmiş olan küçük ve orta ölçekli  işletmelerin, aslında çok önemsemedikleri, ancak sürdürülebilir karlılıkların oluşması için hayati öneme sahip Pazarlama, Satış, Muhasebe İK ve Finansal Yönetimle, Satınalmave Kiralama gibi idari işler kapsamındaki faaliyetlerini hukuksal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde planlayan, uygulayan ve ÖLÇÜLEBİLİR kriterlerle mukayeseli olarak raporlayan, güvenilir, uzman, yenilikçi bir kuruluş olmaktır.

 

İŞLETMELERİN AVANTAJLARI

Ücret Avantajı

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan hizmetlerin tamamı nitelikli personel çalıştırılmasını gerektirmektedir. Asgari ücretin gelmiş olduğu seviyeler dikkate alındığında sözkonusu personel için ödenmesi gereken ücretlerin işletmeler için önemli finansal yükler oluşturabileceği görünmektedir.

YÖNETİM OFİSİM bünyesinde çalışmakta olan uzmanlar aynı anda birkaç işletmeye hizmet verebildikleri için çok belirgin ÜCRET AVANTAJLARI oluşmaktadır.

SGK Prim ve Vergi Avantajı

İşletme, Finansal Muhasebe hizmetlini Finans Ofisim'den temin etmesi durumunda, aynı işi yapacak olan bir ekibe ödeyeceği ortalama net ücrete ilave olarak sadece KDV ödemekte, sözkonusu KDV de mahsup edilebilmektedir. Ayrıca hiçbir suretle SGK primi de ödenmeyeceğinden,  ortalama %35-40 oranında bir tasarruf sağlanmış olmaktadır.

Uzman Bilgisi

İşletmeler için en önemli unsurlardan birisi olan Pazarlama, Ön Muhasebe, İK ve Finansal Yönetim konuları; sadece yasal mevzuatı bilen muhasebe personeli tarafından değil, bu konuda eğitimli ve deneyimli bir kadro tarafından yönetilmiş olmaktadır. 

Ayrıca tüm bu konular bilimsel, teknolojik ve hukuksal olarak, tüm yönleriyle ele alınmak suretiyle, işletmenin nakit kaynaklarından maksimum faydayı sağlaması ve bunun sürekli olması sağlanabilmektedir

Kayıt ve Denetim

Finansal Denetim denilince akla ilk gelen, “paraya dokunan ile hesabını tutanın aynı kişiler olmaması” ilkesine uygun olarak kasa, bankalar, kredi kartları, çekler vb. tüm finansal varlıklar üzerinde objektif ve maksimum denetim sağlanmış olmaktadır. Nitekim tüm gelir ve giderlere ilişkin tahsilat ve ödemeler, işletme yönetimi ve çalışanları tarafından yapılmakla birlikte, kaydı ve kontrolü Yönetim Ofisim tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

Kesintisiz ve Objektif Raporlama

İşYönetim Ofisim tarafından verilecek hizmet tanımları ve raporlama periyotları sözleşmeyle sabitlendiği için, bilgi akışında hiçbir aksama yaşanmamaktadır.

Öte yandan İşletme yönetimine sunulmak üzere Yönetim Ofisim tarafından hazırlanan raporlar; gerek işletmeden bağımsız olarak objektif bir şekilde hazırlandığından gerekse de  işletme ve sektörel bazdaki yorumlarla mukayeseleri de ihtiva etmekte olduğundan, işletmenin faaliyet verimliliğine katkı sağlamakta ve yol gösterici olmaktadır.

Gizlilik ve Suistimaller

Muhasebe ve Finans Departmanı bünyesinde çalışanların, özellikle işten ayrılmalarını müteakip, sıkça suiistimal ettikleri ticari sırlar ve bilgiler daha fazla kontrol altına alınabilmektedir. Çünkü; İşletme ve Finans Ofisim arasında imzalanan sözleşmenin Gizlilik hükümleri gereğince; işletmeden edinilen bilgi ve belgeler, resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşlarla hiçbir şekilde paylaşılamayacağı için, bu konuyla ilgili olarak istenilmeyen durumlarla karşılaşılması riski de ortadan kalkmaktadır.

Tazminat Avantajı

İşletme, Yönetim Ofisim ile olan sözleşmesini dilediği zaman fesih edebilmekte ve bunun için hiçbir şekilde, kıdem, ihbar, izin, fazla mesai vb. hiçbir tazminat ödemek zorunda kalmamaktadır.

Yazılım Donanım Avantajı

Tüm veriler Yönetim Ofisim tarafından online muhasebe programlarına kayıt edildiği için işletmenin verileri kayıt ve raporlayabilmesi için ayrıca bir yazılım, bilgisayar veya printer almasına gerek kalmamaktadır.

Sosyal Yardım Avantajı

İşletme sözkonusu hizmet için, kadrolu ayrı bir finans personeline yapacağı, yol, yemek, servis, telefon, bayram harçlığı vb. ilave ödemeleri yapmak zorunda kalmamaktadır.

İşletme Giderleri Avantajı

Sözkonusu hizmet için kadrolu, ayrı bir personel bulundurulmayacağı için, ofis, masa, koltuk, elektrik, su, temizlik malzemesi, iletişim, çay-kahve vb. giderler oluşmamaktadır

İzinsiz ve Mazeretsiz Hizmet

Yönetim Ofisim, bünyesinde görev alan kendi personeli sayesinde, işletmelere kesintisiz hizmet vermeyi taahhüt etmekte olup, resmi tatiller ve bayramlar haricinde kadrolu personel gibi senelik izin, doğum vb. mazeretler sunulmamaktadır.

Diğer Avantajlar

Çalışan sayısının azalması sebebiyle, özellikle küçük işletmelerde 10 kişinin aşılmadığı durumlarda, Muhtasar Beyannamesinin 3 ayda bir verilmesi imkanı korunmakta, ayrıca İşletme bünyesinde daha az çalışan olacağı için, oto-kontrol de daha kolay sağlanabilmektedir.

REFERANSLAR

ClubSportiva.jpg

Club SPORTIVA Fitness Merkezi 

 Deniz Fidan

Aynı marka bünyesindeki 4 salonun gelir/gider takibi, pazarlama ve satış stratejilerinin hazırlanması ve karlılık analizlerinin hazırlanması ve sunumu.

Verion.png

VERİON Teknoloji Grubu A.Ş

Grup iştiraklerinden olan Türkkep Kayıtlı Elektronik Posta A.Ş'nin 5 yıllık faaliyet ve finansal analiz raporlarının hazırlanması ve sunumu.

megamer.jpg

MEGAMER Doğaltaş A.Ş

Şirketin finansal durum analizleriyle yatırım ve borçlanma stratejilerine yönelik raporlama hizmeti.

TSK.jpg

Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı

Vakıf tarafından yaptırılan 105 milyon USD değerindeki hastanenin yapım aşamasındaki satınalma ve devir teslim süreçlerine ilişkin kayıtların tutulması, Vakfın İdari ve Mali işlemlerinin kayıt ve raporlanmasıyla, nakit portföyünün yönetilmesi.

 
 
Çalışma Saatleri
  • İşletmemiz resmi tatil günlerinde kapalıdır.

Ottoman.jpg

OttomanStore Türk Kültür Sanat Mağazası

İnternet üzerinden faaliyet göstermekte olan e-mağazanın İdari ve Mali İşler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve raporlanması.

CarreraFolkart.png

CARRERA Fitness&SPA

Tesisin kuruluş aşamasındaki satınalma ve kiralama faaliyetleriyle, işletme dönemindeki gelir/gider, tahsilat, ve ödeme kayıtları ve karlılık analizlerinin yapılması.

Corner.jpg

CORNER Group Dış Tic.Ltd.Şti.

Grup şirketleri tarafından yapılan tüm ihracat işlemleri kayıt, takip ve raporlanmasıyla idari ve mali işler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve raporlanması.

Rehabilitasyon.jpg

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

Hastane bünyesinde tedavi edilmekte olan, uzuvlarını kaybetmiş Gazilerimiz için kurulan Silikon Protez Atölyesi için fizibilite dosyasını oluşturulması ve sunumu.

 
Daha Fazla Bilgi İçin, İletişime Geçin.

Yardımcı olmak için buradayız. Adres, Telefon, Sosyal Medya ve e-Posta kanallarımız üzerinden bize ulaşın.