İşletme Yazılım Hizmetleri

İşletmelerin üretim, pazarlama, satış, vb. ticari faaliyetlerinin etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyacı olan her türlü yazılım ve uygulamalar Yönetim Ofisim tarafından tasarlanarak son derece uygun fiyatlarla hazırlanabilmektedir. 

 

Yönetim Ofisim tarafından bu amaçla sunulmakta olan hizmetler aşağıda yeralmaktadır.

 • Web sitesi çözümleri,

 • e-Ticaret çözümleri,

 • Android ve IOS cep telefonu uygulamaları

 • Masaüstü ve çevrimiçi iş yazılımları

Web Sitesi Çözümleri

İşletmelerin ihtiyacı olan statik veya dinamik kurumsal web sitelerinin oluşturulması sağlanabilmektedir. 

Ayrıca ürün, hizmet veya markaya özel websitesi yaptırmak isteyen işletmelerin de ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Hazırlanacak web siteleri sadece tanıtım amaçlı olabileceği gibi, anket, form, randevu, servis, blog vb. ek modüllerle interaktif (etkileşimli) olarak da geliştirilebilmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler için işletmelere teknik altyapı ve ödeme açısından çok çeşitli alternatifler sunulabilmektedir.

 
 

e-Ticaret Çözümleri

Özellikle ürün veya hizmetlerini İnternet üzerinden satış yapmak ve tahsilat almak isteyen işletmeler için de Yönetim Ofisim tarafından son derece fazla alternatifler sunulabilmektedir. 

Sadece bir ürün veya hizmetin tanıtım ve satışından ziyade;

 • Duyuru ve tanıtım sistemleri,

 • Müşteri İlişkileri yönetimi,

 • Sipariş ve Satış yönetimi,

 • Stok yönetimi,

 • Ödeme altyapısı,

 • Pazaryeri bağlantıları

 • Güvenlik unsurları vb.

birçok konuyu barındırmakta olan e-ticaret sistemleri detaylı bir analizi gerektirmektedir. Bu sebeple, diğer konularda olduğu gibi e-ticaret konusunda da son derece deneyimli Yönetim Ofisim ekibinden bilgi almadan bu konuda büyük bir yatırıma girilmemesi işletmelerin yararına olacaktır.

Android ve IOS Cep Telefonu Uygulamaları

Son olarak işletmeler tarafından geliştirilmek istenilen cep telefonu uygulamalarının fayda/maliyet analizleri yapılmak suretiyle gereksiz yatırımlardan kaçınılması da sağlanabilmektedir.

Satış, sipariş, stok yönetimi vb. konular için cep telefonu uygulamalarına ihtiyaç duyan işletmeler için Yönetim Ofisim tarafından uygulama geliştirme hizmetleri de verilmektedir. 

 

Öte yandan günümüzde neredeyse her sektör ve iş için geliştirilmiş olan cep telefonu uygulamaları bulunmaktadır. Yönetim Ofisim ekibi ve partnerleri tarafından sözkonusu uygulamalar sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple işletmelerin ihtiyaçlarına uygun hazır bir çözümün olup olmadığı konusunda da bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 
 

Masaüstü ve Çevrimiçi Yazılımları

İşletmelerin herhangi bir sebeple ihtiyacı olan masaüstü ve/veya İnternet tabanlı çevrimiçi yazılım ihtiyaçları da Yönetim Ofisim tarafından karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda öncelikle işletmenin ihtiyaçları analiz edilerek, kodlamaya esas algoritmalar netleştirilmektedir. Daha sonra tasarım alternatifleri oluşturulmakta ve işletme yönetiminin onayı alındıktan sonra kodlama aşamasına geçilmektedir.

 

Son derece karmaşık ve zorlayıcı olabilecek Yazılım oluşturma süreçleri, Yönetim Ofisimin işletme tecrübeleri sayesinde planlı, düzenli ve ekonomik bir şekilde yürütülmektedir.