Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

Tüm işletmeler bir ürün veya hizmeti satarak gelir elde etmek amacıyla kurulmaktadır. Buna mukabil özellikle küçük veya orta ölçekli işletmelerin belirgin bir Pazarlama Stratejisinin olmadığı, hatta bu tanımın ne anlama geldiğini dahi bilmedikleri de bir gerçektir. Oysa ki Pazarlama Stratejisi olmayan işletmelerin müşteri kazanma çabaları tesadüfi ve büyük ihtimalle yetersiz olmaktadır. 

 

Yönetim Ofisim tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ASGARİ MALİYETLERLE Pazarlama ve Satış Stratejisi oluşturma ve/veya uygulama kapsamında sunulmakta olan hizmetler aşağıda yeralmaktadır.

  • SWOT, PEST, 4P Analiz Raporları

  • Firma, Müşteri, Rekabet Analiz Raporları

  • Reklam Planlaması Oluşturma, Uygulama ve Raporlama

  • Pazarlama Planı Oluşturma, Uygulama ve Raporlama

SWOT, PEST, 4P Analiz Raporları

Pazarlama stratejisinin olmazsa olmaz unsurları arasındaki SWOT, PEST ve 4P çalışmaları yapılarak, işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehdit algılarıyla, çevreyle olan etkileşimleri ve pazarlama karması bileşenleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sonrasında Pazarlama Planı oluşturulmasına yönelik hata ve eksiklikler incelenmektedir.

İşletmelerin faaliyet gösterdiği veya göstermeyi düşündüğü sektörün yapısı, rakipler ve rekabet unsurları, müşteri profili ve davranışlarıyla işletmenin uyumluluğu konuları analiz edilerek Pazarlama Planı oluşturulmasına yönelik hata ve eksiklikler incelenmektedir.

Firma, Müşteri, Rekabet Analiz Raporları

 

Reklam Planlaması Oluşturma, Uygulama ve Raporlama

İşletme ve sektör nezdinde yapılacak analizler çerçevesinde, işletme yapısına uygun olan mecralarda yapılabilecek alternatifli reklam planları oluşturulmaktadır. Sözkonusu alternatif reklam planları içerisinde, farklı bütçe rakamları ve reklam mecralarıyla herbir alternatif için ulaşılması hedeflenen müşteri sayıları da yeralmaktadır.

 

Yapılacak tüm çalışma ve analizler çerçevesinde Pazarlama Planı oluşturularak işletme yönetimine sunulmaktadır. İşletme yönetimiyle sözkonusu planlama unsurlarındaki son düzenlemelerin yapılmasını müteakip Pazarlama planının uygulama aşamasına geçilmektedir.

Pazarlama planının uygulanması esnasında ve sonrasındaki geri dönüşler ve hedef gerçekleşme oranları sürekli olarak işletme yönetimine raporlanmaktadır.

Pazarlama Planı Oluşturma, Uygulama ve Raporlama