top of page

YENİ GİRİŞİMCİLER İÇİN

Kuruluş ve İşletme Dönemi Danışmanlık Kampanyası

Bu kampanya, Ticaret hayatına girmeye karar veren YENİ GİRİŞİMCİLER tarafından kurulmuş olan veya kurulması planlanan işletmelerin; 

KURULUŞ DÖNEMİNDE yapmaları gereken resmi ve gayriresmi işlemlerle, İŞLETME DÖNEMLERİ boyunca ön muhasebe, finansal planlama, reklam, tanıtım vb. iş ve işlemleri, doğru, eksiksiz ve ASGARİ MALİYETLERLE yapabilmesi amacıyla verilmekte olan Danışmanlık hizmetlerini içermektedir..

Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmetleri

İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetleri

Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmetleri

İdari İşlerle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

 • İşyeri Kiralanması

 • Telefon, SMS, Santral İşlemleri

 • Domain Tescil İşlemleri

 • LOGO Oluşturulması​​

 • Marka ve Patent Tescil İşlemleri

 • Kurumsal e-Posta Hesapları

Yasal Süreçlerle  İlgili Danışmanlık Hizmetleri

 • İşletme Türünün Belirlenmesi

 • Şirket Ortakları ve Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme

 • İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin Tanzimi

 • SMMM Seçimi

 • Vergi Dairesi Tescil İşlemleri

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil İşlemleri

 • KAŞE Hazırlanması

 • Perakende Satış Fişi ve/veya Satış Faturaları

 • MERSİS İşlemleri

 • Oda ve Meslek Örgütlerine Kayıt İşlemleri​

Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 • Ön Fizibilite ve Hazırlanması

 • KOSGEB Kayıt İşlemleri

 • KOSGEB Girişimcilik vb. Destek Başvuruları​

Pazarlama Tanıtım Hizmetleri

 • Web sitesi Yapım ve Yayın (Hosting) İşlemleri

 • Sosyal Medya Hesaplarının Açılması

 • My Business, Search Console vb. Yerel Rehber Kayıtları​

Ön Muhasebe Hizmeti 

 • Ön Muhasebe Uygulamasının Tespit ve Temini 

 • Gelir ve Giderlerin Kayıt, Takip ve Raporlanması

 • Cari Hesap İşlemlerinin Kayıt, Takip ve Raporlanması

 • Kasa, Banka, Kredi Kartı, POS, Çek/Senet İşlemlerinin Kayıt, Takip ve Raporlanması,

 • Demirbaşların Kayıt, Takip ve Raporlanması,

 • Stok hareketlerinin Kayıt, Takip ve Raporlanması,

Finansal Planlama Hizmetleri

 • Nakit Akım Tablosunun Oluşturulması

 • Kredi Kartı Harcama ve Ekstre Kontrolleri

 • POS Bloke Tutarlarının Kayıt, Takip ve Raporlanması

 • Finans Fazlası veya Eksiği olan Dönemlerin Tespiti

 • Hibe, Teşvik ve Desteklerin Takip ve Başvurusu

 • Kredilerin Faiz, Komisyon ve Masraf Karşılaştırması

İnsan Kaynakları Hizmetleri

 • Organizasyon Şemasının Oluşturulması

 • İş Tanımlarının Belirlenmesi

 • İşe Alım Süreç ve Yöntemlerinin Belirlenmesi

 • Mesai ve İzin Planlamarıyla Kontrollerinin Yapılması

 • İstihdama Yönelik Teşviklerin Takip ve Başvurusu,

Pazarlama ve Tanıtım Hizmetleri

 • Hedef Kitle Analizi ve Pazarlama Stratejisi Oluşturma

 • Reklam Planlaması Yapılması

 • Web sitesi Güncellemelerinin Yapılması

 • Domain Tescil Sürelerinin Takibi ve Uzatılması,

 • Sosyal Medya Hesaplarının Güncellenmesi,

 • e-Posta ve SMS Kampanyaları hk. Bilgilendirme

Kuruluş Dönemi

Danışmanlık Hizmet Bedeli                         2.000,00 TL

 • KDV Dahil Değildir.

 • İşbu Bedel Bir Defaya Mahsus tahsil edilir.

 • Hizmet bedelinin yarısı işbaşında peşin, kalan yarısı sözleşme tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün sonrasında tahsil edilir. 

 • İşbu ücret işletmenin iş hacmine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmetlerinden bazılarının alınmasına ihtiyaç olmaması veya bunlara ilave olarak başka hizmetlerin de alınacak olması halinde sözkonusu hizmet bedelinde değişiklik olabilir.

 • Yeni Girişimci tarafından, Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmeti veya İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetlerinden sadece bir tanesi de alınabilir. Yeni Girişimci her iki hizmeti birden almak mecburiyetinde değildir.

İşletme Dönemi Danışmanlık

Hizmet Bedeli                                                        1.500,00 TL

 • KDV Dahil Değildir.

 • İşletme dönemi Danışmanlık Hizmet Bedeli sözleşme süresince Aylık Olarak ve Her Ay tahsil edilir.

 • Hizmet bedelinin tamamı sözleşme süresince her bir aylık dönemin başında Peşin Olarak Tahsil Edilir

 • İşbu ücret işletmenin iş hacmine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetlerinden bazılarının alınmasına ihtiyaç olmaması veya bunlara ilave olarak başka hizmetlerin de alınacak olması halinde sözkonusu hizmet bedelinde değişiklik olabilir.

 • Yeni Girişimci tarafından, Kuruluş Dönemi Danışmanlık Hizmeti veya İşletme Dönemi Danışmanlık Hizmetlerinden sadece bir tanesi de  alınabilir. Yeni Girişimci her iki hizmeti birden almak mecburiyetinde değildir.

bottom of page