top of page
Egitim.png

Bireysel ve Kurumsal Eğitimler 

Hiçbir iş insana bağlı kalmamalıdır, başarıların devamı için kurumsallaşma şarttır.
- Sakıp Sabancı -

Yönetim Ofisim tarafından İşletme Yöneticileri, Girişimci, Meslek Mensubu Adayı ve Öğrenciler için, MUHASEBE, FİNANSAL YÖNETİM ve GİRİŞİMCİLİK eğitimleri verilebilmektedir. Sözkonusu eğitimler bireysel olarak verilebildiği gibi dershane ve özel okullar gibi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde kurumsal eğitimler de düzenlenebilmektedir.

 

Ayrıca Yönetim Ofisim tarafından belirlenen dönemlerde grup bazlı eğitimler de düzenlenebilmektedir. Bu eğitimlerin yeri, dönemi, süresi ve ücreti, e-mail, sms ve sosyal medya üzerinden duyurulmaktadır.

Özellikle bireysel eğitimler Yönetim Ofisim Kurucu Genel Müdürü olan Güngör Uslu tarafından verilmektedir. Ancak belli dönemlerde düzenlenen farklı konulardaki eğitimlerde ilgili sektörde faaliyet gösteren büyük firmaların üst düzey yöneticileriyle, meslek mensupları, akademisyen ve kamu kurumu yöneticilerinden de destek alınabilmektedir.

Muhasebe Eğitimi

Muhasebe1.png
Muhasebe2.png

Yönetim Ofisim tarafından verilmekte olan MUHASEBE EĞİTİMİ ana hatlarıyla,

 • Bilanço ve Gelir Tablosu

 • Hesap Tanımı, Nitelikleri, İşleyişi

 • Tek Düzen Hesap Planı

 • Muhasebe Fişleri ve Kayıt Düzeni

 • Muhasebede Kullanılan Belgeler ve Defterler

 • Mizanlar

 • Kapanış Kayıtları

 • Vergilendirme ve Beyannameler

 • SGK Prim Hesaplamalarıyla Bildirgeler

vb. konulardan oluşmaktadır. Ayrıca talep edilmesi halinde Ön Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe uygulamalarına ilişkin eğitimler de dahil edilebilmektedir.

Sözkonusu Muhasebe Eğitimi ortalama 10 - 12 ders saatinde tamamlanabilmekte olup, ticari bakış açısı ve sadece dört işlem seviyesinde matematik bilgisi yeterli olmaktadır.

Muhasebe

Finansal Yönetim

Ekran Resmi 2022-03-05 16.39.32.png
Ekran Resmi 2022-03-05 16.39.04.png

Başta işletme yöneticileri ve yatırımcılar olmak üzere, aslında her yetişkinin FİNANSAL YÖNETİM alanında bilmesi gereken konulardan oluşan eğitimin içeriği aşağıda yeralmaktadır.

 • Paranın zaman değeri,

 • Basit Faiz , Bileşik Faiz, Efektif Faiz Oranı

 • İskontolama (İç iskonto, dış iskonto)

 • Anüiteler, (Gelecekteki Değeri, Bugünkü Değeri)

 • Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu)

 • Finansal Analiz (Dikey ve  Yatay Analiz)

 • Rasyo/Oran Analizi (Likidite, Finansman Yapısı, Faaliyet ve Karlılık Oranları)

 • Yatırım Projelerinin Hazırlanması (Fizibilite)

 • Yatırım Projelerinin Değerlemesi (Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı)

Sözkonusu Finansal Yönetim eğitimi ortalama 12 – 14 ders saatinde tamamlanabilmekte olup, ticari bakış açısı ve sadece dört işlem seviyesinde matematik bilgisi yeterli olmaktadır.

Finansal Yönetim

Bir marka, tüketiciye söylediklerimiz değil, tüketicilerin birbirlerine söylediği şeydir.
Scoot Cook

Girişimcilik

Girişimcilik Eğitimi

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan Girişimcilik Eğitimi, iş dünyasında yeralan veya almak isteyen, 

 • Girişimciler, 

 • Yatırımcılar ve 

 • Yöneticilerin

mutlaka bilmesi gereken temel konulardan oluşmaktadır.

Yönetim Ofisim Girişimcilik Eğitimlerinde anlatılan konuların bir bütün halinde sunulduğu herhangi bir kurs veya eğitim programı bulunmamaktadır. 

 

Girişimcilik Eğitimi kapsamındaki tüm konular, akademik seviyedeki bilgilerle, ticari uygulamaların bileşkesi durumunda olup mevzuat ve piyasa uygulamaları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Derslerin tamamı Yönetim Ofisim İşletme Danışmanlık ve Yazılım Hizmetleri kurucusu ve Genel Müdürü Güngör Uslu tarafından verilmekle birlikte, özellikle grup olarak verilen eğitimler esnasında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Girişimciler, İş insanları, Yöneticiler, Akademisyenler yahut Resmi Görevliler de katılabilmektedir. 

 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Ön Fizibilite Etüdü)

  • Genel Analiz

  • Teknik Analiz

  • Ekonomik Analiz

 • İşletme ve Mükellefiyet Türleri

  • Şahıs Firması ve Adi Ortaklıklar

  • Limited Şirketler

  • Anonim Şirketler

 • Vergi ve SGK Mevzuatı

  • Gelir Vergisi, Beyannamesi ve Ödenmesi

  • Kurumlar Vergisi, Beyannamesi ve Ödenmesi

  • Geçici Vergi, Beyannamesi ve Ödenemesi

  • KDV, Beyannamesi ve Ödenmesi

  • Muhtasar Beyannamesi ve Ödenmesi

  • Bağkur ve SGK Primleri

 • Kıymetli Evrak ve Menkul Kıymetler

  • Çek , Senet

  • Hisse Senedi,

  • Finansman Bonosu, Hazine Bonosu ve Tahvil

 • Yöneticiler için Finansal Yönetim

  • Paranın Zaman Değeri ve Faiz 

  • Basit Faiz 

  • İskontolama (İç İskonto, Dış İskonto)

  • Bileşik Faiz,

  • Anüiteler

  • Finansal Planlama

 • Yönetim Muhasebesi

  • Hesap Planı

  • Finansal Tablolar

  • Muhasebe Defter ve Belgeleri

  • Finansal Analiz

 • Pazarlama ve Satış

  • SWOT Analizi

  • PEST Analizi

  • 4P Pazarlama Karması

  • Pazarlama Planı

  • Dijital Reklamcılık

  • Tahsilat Yöntemleri

bottom of page