top of page
Ekran Resmi 2022-03-14 20.38.02.png

Spor Salonu
Yönetim Destek Hizmetleri 

Başta FITNESS olmak üzere TENİS, PİLATES, KICKBOX, YÜZME vb. spor kulüpleri ve salonlarının; 

 • Pazarlama ve satış faaliyetleri,

 • Üyelik bedellerinin tahsilat ve takibi,

 • Aylık üyelik faturalarının düzenlenmesi,

 • Ücret, satış ve antrenör PT prim hesaplamaları,

 • Gelir ve giderlerin raporlanması,

 • Cari hesap işlemleri

 • Finansal Planlama

İşlemleri düzenli, kesintisiz ve objektif bir şekilde yürütülmektedir. 

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan sözkonusu hizmetler, ayrı ayrı da talep edilebilmektedir. 

PAZARLAMA VE SATIŞ DESTEK HİZMETLERİ

SWOT.png
Pazarlama.png

Spor salonu ve kulüplerin pazarlama ve satış faaliyetlerine destek kapsamında;

 • Pazarlama Planı oluşturulması,

 • Üyelik ve ürün çeşitlerinin artırılmasına yönelik öneriler,

 • Reklam kampanyalarının planlanması,

 • Profesyonel fotoğraf ve video çekimleri,

 • Web sitesi tasarım ve içeriklerinin oluşturulması,

 • Sosyal medya içeriklerinin hazırlanması,

vb. iş ve işlemler Yönetim Ofisim ve çözüm ortakları tarafından yürütülmektedir.

Pazarlama

ÜYELİK BEDELLERİNİN TAHSİLAT VE TAKİBİ

Uyelik.png
eFatura.png

Spor salonu ve kulüplere üyelik kaydı yaptıran kişilerin ÜYELİK BEDELİ ödemelerinin zamanında tahsil edilebilmesi amacıyla, taahhüt ettikleri ödeme tarihleri yaklaştığında Yönetim Ofisim tarafından, ANLAŞMALI TAHSİLAT KURULUŞU SIFATIYLA, ÜYELERE SMS VE E-POSTA İLE BİLDİRİM YAPILMAKTADIR. 

 

Sözkonusu ödemelerin belirlenen tarihlerde tahsil edilememesi halinde, telefon aramaları da yapılarak ÜYELERDEN, kurumsal bir ifadeyle ödeme sözü/tarihi bildirmeleri talep edilmektedir.

 

Ayrıca tahsilatı yapılan üyelik bedellerinin (anlaşmalı e-fatura çözüm ortaklarımızla) aylık olarak faturalandırılması işlemleri yürütülmektedir. 

Üyelik Bedeli

ÜCRET ve PRİM HESAPLAMA

Mesai1.png
Mesai2.png

İşletme tarafından kaydedilen personel mesai takip raporuna göre tüm çalışanların fazla ve eksik mesai ücretleri haftalık veya aylık olarak Yönetim Ofisim tarafından hesaplanmaktadır. Ayrıca hesaplanan tutarların banka ve/veya nakit olarak ödenmesi gereken kısımları da ayrı ayrı raporlanabilmektedir.

 

Bu kapsamda satış danışmanlarıyla, özellikle işletme bünyesinde kadrolu veya bağımsız olarak çalışan antrenörler tarafından verilen özel ders ücreti prim tutarlarının (yapılan anlaşmalara göre) hesaplanmasıyla, kaydı ve raporlaması da Yönetim Ofisim tarafından yapılmaktadır.

Ücret Hesaplama

GELİR - GİDERLERİN KAYIT VE RAPORLANMASI

GelirTablosu1.png
GelirTablosu2.png

Spor salonu ve kulüplerin finansal ve ticari performanslarını analiz edebilmeleri amacıyla;

 • Üyelerden tahsil edilen üyelik, masaj, PT vb. satış gelirleriyle

 • Ücret, PT primi, kira, aidat, elektrik, su, yakıt, mutfak, bakım, onarım, telefon, internet, vb. tüm giderler

ayrı ayrı gruplar halinde kaydedilerek raporlanmaktadır.

 

Sözkonusu raporlarda, spor salonu ve kulüplerinin aylık bazda dönemsel gelir, gider ve karlılık durumlarını görebilmeleri sağlanmaktadır. 

CARİ HESAP İŞLEMLERİ

Öncelikle Spor salonu ve kulüplerde çalışan personel ve bağımsız çalışan antrenörler olmak üzere mal ve hizmet alışverişi yapılan tedarikçi, abonelikler, servis sağlayıcılar vb. tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan fatura, tahsilat ve ödeme işlemleri kaydedilerek raporlanmaktadır.

Cariler.png
Gelir Gider
Cari Hesap

FİNANSAL PLANLAMA

Planlama.png

İşletmelerin nakit ihtiyacı veya fazlası olabilecek dönemleri önceden görebilmeleri amacıyla ilerleyen tarihlerdeki,

 • Üyelik bedeli alacakları, POS Bloke çözüm taksitleri vb. tüm nakit girişleriyle 

 • Ücret, prim, kira, aidat, tedarikçi ödemesi, çek, senet, kredi taksiti vb. tüm nakit çıkışları,

Yönetim Ofisim tarafından GÜNLÜK, HAFTALIK ve AYLIK BAZDA RAPORLANMAKTADIR.

 

Böylece yöneticilerin, işletmenin ilerleyen dönemlerdeki nakit pozisyonlarını görebilmeleri ve nakit ihtiyacı veya fazlası olan dönemler için önceden aksiyon alabilmeleri sağlanmaktadır.

Finansal
bottom of page