top of page

Hizmetlerimiz

Ön Muhasebe Hizmetleri

ÖN MUHASEBE HİZMETLERİ

Bünyesinde ön muhasebe departmanı olmayan veya bu departmanın iş yükü, bilgi düzeyi vb. sebeplerle raporlama ve analiz konularında eksiklik hisseden küçük ve orta ölçekli işletmeler için, Yönetim Ofisim tarafından Ön Muhasebe Hizmetleri kapsamında sunulmakta olan hizmetler aşağıda yeralmaktadır. 

 • Gelir ve Giderlerin Kayıt ve Raporlanması

 • Kasa, Banka, Çek/Senet, Kredi Kartı, POS vb.

 • Tahsilat ve Ödeme İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması 

 • Cari İşlemlerin Kayıt ve Raporlanması

 • Stok İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması

 • Demirbaş İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması

 • Proje Bazlı Gelir, Gider ve Kârlılık Raporlaması

FİNANSAL YÖNETİM HİZMETLERİ

İşletmelerin belirlemiş oldukları hedeflere ulaşabilmesi amacıyla finansal durumlarının yönetimi ve muhtemel finansman ihtiyaçlarının önceden tespit edilebilmesi ve karşılanması,

Veya işletmenin elinde bulunan nakit varlıkların finansal ve gerçek yatırım unsurlarına yönlendirilebilmesi amacıyla Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan Finansal Yönetim hizmetleri aşağıda yeralmaktadır.

 • Fizibilite Etüt, Takip ve Raporlanması

 • Bütçeleme, Bütçe Takip ve Revizyon Hizmeti

 • Finansal Planlama ve Nakit Yönetimi

 • Kredi, Teşvik, Destek ve Hibe Hizmetleri 

 • Finansal Analiz Hizmeti

Finansal Yönetim Hizmetleri

PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Tüm işletmeler bir ürün veya hizmeti satarak gelir elde etmek amacıyla kurulmaktadır. Buna mukabil özellikle küçük veya orta ölçekli işletmelerin belirgin bir Pazarlama Stratejisinin olmadığı, hatta bu tanımın ne anlama geldiğini dahi bilmedikleri de bir gerçektir. Oysa ki Pazarlama Stratejisi olmayan işletmelerin müşteri kazanma çabaları tesadüfi ve büyük ihtimalle yetersiz olmaktadır. 

 

Yönetim Ofisim tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ASGARİ MALİYETLERLE Pazarlama ve Satış Stratejisi oluşturma ve/veya uygulama kapsamında sunulmakta olan hizmetler aşağıda yeralmaktadır.

 • SWOT, PEST, 4P Analiz Raporları

 • Firma, Müşteri, Rekabet Analiz Raporları

 • Reklam Planlaması Oluşturma, Uygulama ve Raporlama

 • Pazarlama Planı Oluşturma, Uygulama ve Raporlama

Pazarlama Satış Danışmanlığı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan İnsan Kaynakları Yönetim hizmetinin amacı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işgücü maliyetlerindeki verimliliği artırmak, İnsan Kaynağı unsurunun, nitelik ve nicelik olarak yeterli, bilgili ve etkili çalışanlardan oluşması için;

 • Organizasyon yapısının oluşturulmasını müteakip, personel ihtiyacının tespit edilmesi, seçme ve yerleştirme işlemlerini organize etmek,

 • İşletmenin çalışanlarından maksimum faydayı sağlayabilmesi için, gerekli süreçleri oluşturmak, takip ve kontrol etmek,

 • İşletmelerin istikrarlı insan kaynakları unsuru sayesinde, rekabetçi ve faaliyet verimliliği yüksek bir yapıya ulaşmasını temin etmek,

 • İşverenlerin işgücü maliyetlerine katkı olacak hibe, teşvik ve desteklerden yararlanmalarını sağlamaktır.

Sözkonusu amaçlara ulaşılması için Yönetim Ofisim tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin hizmetine sunulan faaliyetler aşağıda yeralmaktadır.

 • İK Planlaması ve İş Tanımlarının Tespiti

 • İK İhtiyacının Temini

 • İK Performans Artırım Faaliyetleri

 • İK Bağlılık Faaliyetleri

 • İK Odaklı Hibe, Teşvik ve Destekler

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞLETME VE TESİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan “İşletme ve Tesis Yönetim Danışmanlığı” hizmeti, özellikle YENİ AÇILAN VEYA KURULMASI PLANLANAN İŞLETMELER’in,

 • Üretim

 • Pazarlama ve Satış, 

 • İnsan Kaynakları, 

 • Muhasebe ve Finansal Yönetim 

 

kapsamındaki İŞLETME STRATEJİLERİNİN PLANLANMASI ve/veya YÜRÜTÜLMESİ hizmetleriyle işletme ihtiyaçlarına özgü yazılımların hazırlanması hizmetlerini içermektedir.

İşletme Yazıım Hizmetleri
İşletme ve Tesis Yön.Danışmanlığı

İŞLETME YAZILIM HİZMETLERİ

İşletmelerin üretim, pazarlama, satış, vb. ticari faaliyetlerinin etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyacı olan her türlü yazılım ve uygulamalar Yönetim Ofisim tarafından tasarlanarak son derece uygun fiyatlarla hazırlanabilmektedir. 

Yönetim Ofisim tarafından bu amaçla sunulmakta olan hizmetler aşağıda yeralmaktadır.

 • Web sitesi çözümleri,

 • e-Ticaret çözümleri,

 • Android ve IOS cep telefonu uygulamaları

 • Masaüstü ve çevrimiçi iş yazılımları

FRANCHISING VE KURUMSALLAŞMA HİZMETLERİ

YÖNETİM OFİSİM olarak, iyi yapılandırılmış bir FRANCHISING altyapısının olmazsa olmaz koşulu olarak KURUMSALLAŞMA kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması olduğuna inanıyoruz.

 

Bu kapsamda İşletmeler için KURUMSALLAŞMA ve FRANCHISING altyapısı oluşturulmasına yönelik vermekte olduğumuz hizmetler kapsamındaki başlıca iş ve işlemler aşağıda yeralmaktadır.

Franchising ve Kurumsallaşma

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

Yönetim Ofisim Girişimcilik Eğitimleri; günümüz iş dünyasının başlıca aktörleri arasında yeralan İş insanları, Girişimciler ve/veya Yatırımcıların bilmesi gereken temel konuların eğitimi ve uygulamalarından oluşmaktadır.

 

Yönetim Ofisim Girişimcilik Eğitimlerinde anlatılan konuların bir bütün halinde sunulduğu "KOSGEB Dahil" herhangi bir kurs veya eğitim programı bulunmamaktadır. Girişimcilik Eğitimi kapsamındaki tüm konular, akademik seviyedeki bilgilerle, ticari uygulamaların bileşkesi durumunda olup mevzuat ve piyasa uygulamaları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Girişimcilik Eğitimleri
Bize Ulaşın
bottom of page