top of page
Egitim.png

Eğitim - Öğretim Kurumları 
Yönetim Destek Hizmetleri  

Eğitim ve öğretim sektöründe faaliyet gösteren KREŞ, ANAOKULU, GÜNDÜZ BAKIMEVİ ve DERSANELER ile İlk ve Orta dereceli özel okulların;

  • Eğitim bedellerinin tahsilat ve takip desteği,

  • Gelir ve giderlerinin raporlanması,

  • Cari hesap işlemlerinin kaydı ve

  • Finansal Planlama

İşlemleri düzenli, kesintisiz ve objektif bir şekilde yürütülmektedir. 

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan sözkonusu hizmetler, ayrı ayrı da talep edilebilmektedir. 

EĞİTİM BEDELLERİNİN TAHSİLAT TAKİP DESTEĞİ

Tahsilat1.png
Tahsilat2.png

Öğrenci velileri tarafından henüz ödenmemiş eğitim bedellerinin zamanında tahsil edilebilmesi amacıyla, taahhüt edilen ödeme tarihleri yaklaştığında Yönetim Ofisim tarafından, ANLAŞMALI TAHSİLAT KURULUŞU SIFATIYLA, VELİLERE SMS VE E-POSTA İLE BİLDİRİM YAPILMAKTADIR. 

 

Ayrıca sözkonusu ödemelerin belirlenen tarihlerde tahsil edilememesi halinde, telefon aramaları yapılarak velilerden, kurumsal bir ifadeyle ödeme sözü/tarihi bildirmeleri talep edilmektedir.

Eğitim Bedeli Takip
Mesai1.png
Mesai2.png

İşletme tarafından kaydedilen personel mesai takip raporuna göre çalışanların fazla ve eksik mesai ücretleri Yönetim Ofisim tarafından hesaplanabilmektedir. Ayrıca hesaplanan tutarların banka ve/veya nakit olarak ödenmesi gereken kısımları da ayrı ayrı raporlanabilmektedir.

PUANTAJA GÖRE ÜCRET HESAPLAMA

Ücret Hesaplama

GELİR - GİDER RAPORLARI

GelirTablosu1.png
GelirTablosu2.png

Eğitim ve öğretim kurumlarının finansal performanslarını analiz edebilmeleri amacıyla;

  • Velilerden tahsil edilen eğitim-öğretim, yemek, servis vb. gelirleriyle

  • Personel, kira, aidat, elektrik, su, yakıt, mutfak, bakım, onarım, telefon, internet, vb. tüm giderler,

ayrı ayrı gruplar halinde kaydedilerek raporlanmaktadır.

 

Sözkonusu raporlarda, eğitim ve öğretim kurumlarının aylık bazda dönemsel gelir, gider ve karlılık durumlarını görebilmeleri sağlanmaktadır. 

Gelir Gider

CARİ HESAP İŞLEMLERİ

Başta öğretmenler ve personel olmak üzere, işletmenin mal veya hizmet alışverişi yaptığı tedarikçilerle, elektrik, su, gaz, telefon, internet vb. abonelik hizmeti veren kuruluşlar vb. tüm cari hesaplarla yapılan fatura, tahsilat ve ödeme işlemleri, Yönetim Ofisim tarafından kayıt ve takip edilmektedir. 

Cariler.png
Cari Hesap

FİNANSAL PLANLAMA

Planlama.png

Eğitim - Öğretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ilerleyen dönemlerde, 

  • Tahsil edeceği (satış geliri, POS blokeleri, alacak tahsilatları vb.) tüm tutarlarla,

  • Ödeyeceği (ücret, kira, aidat, kredi taksitleri vb) tüm tutarlar,

Yönetim Ofisim tarafından GÜNLÜK, HAFTALIK ve AYLIK BAZDA RAPORLANMAKTADIR.

Böylece yöneticilerin, işletmenin ilerleyen dönemlerdeki nakit pozisyonlarını görebilmeleri ve nakit ihtiyacı veya fazlası olan dönemler için önceden aksiyon alabilmeleri sağlanmaktadır.

Finansal Planlama
bottom of page