top of page
CafeBar.png

Yiyecek - İçecek Sektörü    
Yönetim Destek Hizmetleri 

Yiyecek - İçecek sektöründe faaliyet gösteren RESTORAN, CAFE, BAR vb. kuruluşların;

 • Stok Sayım ve Takibi

 • Gelir ve giderlerinin raporlanması,

 • Cari hesap işlemlerinin kaydı ve

 • Finansal Planlama

İşlemleri düzenli, kesintisiz ve objektif bir şekilde yürütülmektedir. 

Yönetim Ofisim tarafından sunulmakta olan sözkonusu hizmetler, ayrı ayrı da talep edilebilmektedir. 

STOK SAYIM VE TAKİBİ

Yiyecek1.png
Yiyecek2.png

Yönetim Ofisim tarafından, işletmedeki ürün ve hizmetlerin imalat ve sunumunda kullanılan;

 • Yiyecek - İçecek malzemelerinin, (sebze, tahıl, bakliyat, et vb.)

 • Direkt alış-satışı yapılan ürünlerin, (meşrubat, su, içecek vb.)  

 • Servis malzemelerinin, (peçete, kağıt havlu, ıslak mendil vb.)

 • Temizlik malzemelerinin, (Deterjan, sabun, temizlik bezi vb.)

STOK SAYIM ve KAYIT işlemleri yapılmaktadır. Stok sayım periyotları işletme tarafından talep edilecek (haftalık, 15 günlük, aylık vb.) dönemlerde gerçekleştirilebilmektedir.

Sözkonusu stok malzemelerinin, ilk sayımlarının gerçekleştirilmesini takiben işletme tarafından talep edilecek detaylara göre stok kartları oluşturularak ilerleyen dönemlerdeki alış, satış, sarf ve fire işlemlerinin kayıt ve takibi sağlanabilmektedir.

Stok Sayım

İŞLETME GELİR ve GİDERLERİNİN
KAYIT ve TAKİBİ

İşletme Gelirlerinin
Kayıt ve Takibi

İşletme tarafından elde edilecek satış gelirlerinin, 

 • Şube,

 • Ürün grubu, 

 • Satış yeri,

 • Tahsilat şekli vb.

kriterlere göre kayıt, takip ve raporlanması yapılabilmektedir.  

Tahsilat.png

İşletme Giderlerinin
Kayıt ve Takibi

Ürün ve hizmetlerin imalat ve sunumunda kullanılan malzemelerle birlikte, 

 • Kira, aidat,

 • İşçilik,

 • Elektrik, su, yakıt,

 • Telefon, İnternet, Kargo, nakliye,

vb. giderlerin de Yönetim Ofisim tarafından kayıt, takip ve raporlanması yapılabilmektedir.

Giderler.png
Gelir Gider
Mesai1.png
Mesai2.png

İşletme tarafından kaydedilen personel mesai takip raporuna göre çalışanların fazla ve eksik mesai ücretleri Yönetim Ofisim tarafından hesaplanabilmektedir. Ayrıca hesaplanan tutarların banka ve/veya nakit olarak ödenmesi gereken kısımları da ayrı ayrı raporlanabilmektedir.

PUANTAJA GÖRE ÜCRET HESAPLAMA

Ücet Hesaplama

GELİR TABLOSU / KARLILIK DURUMU

GelirTablosu1.png
GelirTablosu2.png

Yönetim Ofisim tarafından, işletmenin talebine göre aylık, üç aylık veya daha farklı dönemler itibariyle işletmenin gelir ve giderleriyle karlılık durumu raporlanmaktadır. 

Sözkonusu raporlarda;

 • İşletmenin Satış Gelirleri, 

 • Satılan Malın Maliyeti,

 • İşletme Giderleri,

 • Genel Yönetim Giderleri,

 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

 • Finansman Giderleri, 

vb. gelir ve giderleriyle NET KAR/ZARAR durumu yeralmaktadır.

Gelir Tablosu

CARİ HESAP İŞLEMLERİ

Başta personel olmak üzere, işletmenin mal veya hizmet alışverişi yaptığı tedarikçilerle, elektrik, su, gaz, telefon, internet vb. abonelik hizmeti veren kuruluşlar vb. tüm cari hesaplarla yapılan fatura, tahsilat ve ödeme işlemleri, Yönetim Ofisim tarafından kayıt ve takip edilmektedir. 

Cariler.png
Cari Hesaplar

FİNANSAL PLANLAMA

Planlama.png

Yönetim Ofisim tarafından Yiyecek-İçecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sunulan Finansal Planlama hizmetleri kapsamında, İşletmelerin nakit ihtiyacı veya fazlası olabilecek dönemleri önceden görebilmeleri amacıyla, ilerleyen dönemlerdeki,

 • POS Bloke çözümü, alacak tahsilatı vb. tüm nakit girişleriyle 

 • Ücret, kira, aidat, tedarikçi ödemesi, çek, senet, kredi taksiti vb. tüm nakit çıkışları,

GÜNLÜK, HAFTALIK ve AYLIK BAZDA RAPORLANMAKTADIR.

 

Böylece yöneticilerin, işletmenin ilerleyen dönemlerdeki nakit pozisyonlarını görebilmeleri ve nakit ihtiyacı veya fazlası olan dönemler için önceden aksiyon alabilmeleri sağlanmaktadır.

Finansal Planlama
bottom of page